1239385

Faculty Profile

School ofInternational Economics and Trade

 

Name

Title

Telephone

E-Mail  

Professors ( in alphabetical order

Chen Shuanghua

Dean

+86-21-68682161

chenshh@shfc.edu.cn

Yang Xinfang

 

+86-21-33938979

yangxinfang1973@126.com

Wu Yan

 

+86-21-50218358

wuy@sfu.edu.cn

Associate Professors( in alphabetical order

Huang Min

Party Secretary

Vice Dean

+86-21-33938970

huangm@shfc.edu.cn

Yu Zhongqin

Vice Dean

+86-21-33938973

yuzhq61@126.com

Dou Ran

 

+86-21-50218358

douran@126.com

Ye Zhengxin

 

+86-21-33938979

5254580@vip.sina.com

Deng Jiguang

 

+86-21-50218358

hdear@163.com

Zhou Yangbo

Director of the Department of Economics

+86-21-50218358

oy_yz@163.com

Tao Lingyun

 

+86-21-50218358

tly911@126.com

Zhang Xuekun

 

+86-21-50218358

zhangxk@shfc.edu.cn

Dong Li

 

+86-21-50218358

dorry_d@126.com

Wu Yan

 

+86-21-50218358

wuyanfudan@163.com

Hu Junfang

 

+86-21-50218358

hujunfang30@163.com

Zhang Jimin

 

+86-21-50218358

jimizhang@yahoo.com

Huo Yanbin

Vice Director of the Department of Economics

+86-21-50218358

gatus@126.com

Yang Zhifeng

 

+86-21-50218358

yangzhifeng@mail.shufe.edu.cn

Kong Jiongjiong

 

+86-21-50218358

ldkongjj@163.com

Lecturers ( in alphabetical order

Liu Xia

 

+86-21-50218358

lxnet@sina.com

Wang Chunlei

 

+86-21-50218358

chunlei115@163.com

Pan Hui

Vice Director of the Department of International Trade

+86-21-50218358

ph_business@163.com

Chen Qi

 

+86-21-50218358

chenq@shfc.edu.cn

Sun Lei

 

+86-21-50218358

cathysunlei@126.com

Yang Ji

Director of the Department of International Trade

+86-21-50218358

slancer@126.com

Huang Jing

Director of the Department of International Business

+86-21-50218358

hongking2003@126.com

Wan Chao

 

+86-21-50218358

wanchaows20@gmail.com

Zhou Yong

 

+86-21-50218358

zhouyong@shfc.edu.cn

Wang Lingshui

 

+86-21-50218358

wangls@shfc.edu.cn