1155388

Faculty Profile

Name

Title

Tel

E-Mail 

Professors ( in alphabetical order

Dai Xiaoping

 

 

daixp@shfc.edu.cn

Ge Xun

 

 

gex@shfc.edu.cn

Shi Jiyuan

Deputy Dean

33968974

shijy@shfc.edu.cn

\Xu Wenxin

Dean

50218683

xuwx@shfc.edu.cn

Xu Xuefeng

Deputy Dean

33938985

xuxf@shfc.edu.cn

Associate  Professors( in alphabetical order

Ai Zhengjia

 

 

aizhj@sfu.edu.cn

Cheng Jing

 

 

chenj@shfc.edu.cn

Cheng Wenzheng

 

 

chenwz@shfc.edu.cn

Chu Zheng

 

 

chuzh@shfc.edu.cn

Du Qing

 

 

duqing@shfc.edu.cn

Hua Junzhou

 

 

huajz@shfc.edu.cn

Jiao Wu

 

 

jiaow@shfc.edu.cn

Ma Xin

Secretary Of The Party Branch  Deputy Dean

50215101 

maxin@shfc.edu.cn

Li Jiequn

 

 

lijq@shfc.edu.cn

Liu Xiaoming

 

 

liuxm@shfc.edu.cn

Peng Xiaofeng

 

 

pengxf@shfc.edu.cn

Shang Xiufen

 

 

shangxf@shfc.edu.cn

Sun Fengjun

 

 

sunfj@shfc.edu.cn

Wei Zhong

 

 

weizh@shfc.edu.cn

Yao Dike

 

 

yaodk@shfc.edu.cn

Yin Linsen

 

 

yinls@shfc.edu.cn

Zhang Hui

 

 

zhangh@shfc.edu.cn

Zhang Jie

 

 

zhangj@shfc.edu.cn

Lecturer( in alphabetical order

 

 

 

 

Cao  Lei

 

 

caol@shfc.edu.cn

Cheng  Wanpeng

 

 

chengwp@shfc.edu.cn

Ding  Zhongming

 

 

dingzm@shfc.edu.cn

Gu Wei

 

 

guwei@shfc.edu.cn

Huang  Yan

 

 

huangyan@shfc.edu.cn

Jia  Dezheng

 

 

jiadezheng@shfc.edu.cn

Ji  Huijuan

 

 

jihj@shfc.edu.cn

Li  Mingyou

 

 

limy@shfc.edu.cn

Liu  Song

 

 

lius@shfc.edu.cn

Ou Yangying

 

 

ouyy@shfc.edu.cn

Pan  Hui

 

 

 

Pu  Jiangyan

 

 

pujy@shfc.edu.cn

Qin  Huanmei

 

 

qinhm@shfc.edu.cn

Sun  Qian

 

 

sunq@shfc.edu.cn

Wu Jie

 

 

wuj@shfc.edu.cn

Xu  Xiaoding

 

 

xuxd@shfc.edu.cn

Zheng  Wei

 

 

zhengw@shfc.edu.cn

Zhou  Xiaoli

 

 

zhouxl@shfc.edu.cn