1155370

International Programs

Department of Social Sciences
Name Title E-Mail Professors(in  alphbetical order) Li Guoxiang ligx@sfu.edu.cn  Lu Yuejuan luyj@sfu.edu.cn Pan Mingde Chairman of Basic  Principles of Marxism Department panmd@sfu.edu.cn Sun Yong sunyong@sfu.edu.cnn Sun Yuliang Dean sunyl@sfu.edu.cn Cao Xiaoqing caoxq@sfu.edu.cn Associate  Professors(in alphbetical order)  Bi Wei bw6633@163.com Deng Jinglei dengjl@sfu.edu.cn Kong Chenxu Vice Dean kongchx@sfu.edu.cn Song Guizhen songgzh@sfu.edu.cn Xie Lisheng xielisheng@sfu.edu.cn Yan Yuyan yanyy@sfu.edu.cn Zhang  Run  Party branch  secretary  zhangrun@sfu.edu.cn Wan Xiufeng wanxf@sfu.edu.cn Hu Zhongzhu huzhzh@sfu.edu.cn Ma Xiaohong maxh@sfu.edu.cn Xu Xiaoqing xuxq@sfu.edu.cn Lecturer Chen Kexu chenkexu@sfu.edu.cn Li Jinxiang lijx@sfu.edu.cn Lu Lianming Chairman of   Ideological and Moral Cultivation  Department lulm@sfu.edu.cn Shen Bobin Chairman of  Chinese Marxism Department shenbb@sfu.edu.cn Xu Kai xuk@sfu.edu.cn Yang Linlin yangll@sfu.edu.cn Zhang Liping zhangliping@sfu.edu.cn Wang Li wangli@sfu.edu.cn