1339053

Faculty Profile

Department of Law

Name

Title

E-Mail 

Professors ( in alphabetical order

Chen  Jingying

Vice President

chenjingying@sfu.edu.cn

Bo  Haibao

Dean

bohb@ sfu.edu.cn

Associate  Professors( in alphabetical order

Chen  Lin

Secretary  of Party General Branch

chenl@sfu.edu.cn

Guo Lanying

 

guoly@sfu.edu.cn

Su Hongfeng

Vice  Dean

suhongfeng@163.com

Lecturer  (in alphabetical order)

Fu Lingna

 

lingnafu@163.com

Kong Xiaobo

 

konggziyao@sina.com

Li Jie

 

laura19791007@163.com

Shen Jie

 

shenj@sfu.edu.cn

Wang Yuanyuan

 

graceyuanyuan@gmail.com

Wang Yue

 

candy_juan@hotmail.com

Yin Xiaohong

 

mlianguang001@163.com

Yu Chunmin

 

15802173123@163.com

Zhang Runhua

 

raindking@163.com

Zhao Li

 

Lili29833@sina.com