1337606

Contacts

Confucius Classroom Office 

Shanghai Lixin University of Accounting and Finance

Rm 309, Jinbao Building, No. 995 Shangchuan Road, Shanghai, 201209


Ms. Yao Jie

Email: yaojie@lixin.edu.cn

Tel: +86-21-68683274

Fax: +86-21-68682684